Jak Nejlepe Nakoupit Iota

Jak Nejlepe Nakoupit Iota

Share:

IOTA je první distribuovaná účetní kniha vytvořená pro Všechno Internetu - síť pro výměnu hodnot a dat mezi lidmi a stroji. Je založena na nové technologii distribuované účetní knihy, Tangle, která překonává neefektivnost současných Blockchain návrhů a zavádí nový způsob dosažení souhlasu v decentralizovaném systému peer-to-peer. Je vyvinuta a poskytována neziskovou nadací IOTA se sídlem v Berlíně. Cílem nadace IOTA Foundation je vytvořit Důvěryhodnou Vrstvu, která umožňuje zařízením vyměňovat data a hodnoty neměnně a kompletně zdarma.

Vysoce škálovatelné: IOTA používá datovou strukturu DAG, která umožňuje paralelní přidávání transakcí.

Nízké požadavky na zdroje: Určeno pro zařízení, jako jsou senzory, a jejiich působení v nízkoenergetické síti.

Transakce bez poplatku: Odešlete 1 cent, obdržíte 1 cent. Odešlete 1 000 000 $, obdržíte 1 000 000 $.

Rychlé transakce: Transakce IOTA jsou potvrzeny během několika minut.

Volitelná kvantová robustnost: Díky podpisům Winternitz je IOTA odolná vůči nové generaci výpočetní techniky.

Distribuovanost: IOTA je globálně distribuovaná síť, odolná a immuní vůči útokům.

Vůbec poprvé mohou lidé a stroje přenášet peníze a / nebo data bez poplatků za transakce v důvěryhodném, decentralizovaném prostřední bez potřeby povolení. To znamená, že i nano-platby jsou možné bez potřeby důvěryhodného prostředníka jakéhokoli druhu. Token byl vytvořen, aby sloužil „Internetu Věcí“ (IoT): miliardám malých výpočetních zařízení, která jsou stále častěji zabudována do každodenních objektů a umožňují jim odesílat a přijímat data. IOTA transformuje tyto připojené stroje na autonomní ekonomické agenty, což vytváří zcela novou ekonomiku věcí. Předpokládá se, že do roku 2025 bude k internetu věcí připojeno více než 75 miliard zařízení.

Token byl spuštěn v červnu 2017 s celkovým množstvím přibližně 2,78 kvadrillionu IOTA přístupného od samotného začátku. Nikdy nebude vytvořen žádný další token. Dokud se adopce nerozšíří, je aktuálně přijímanou základní jednotkou 1 MegaIOTA (MIOTA).