Melombong Iota Percuma

Melombong Iota Percuma

Share:

IOTA adalah lejar teragih pertama yang dibina untuk Internet Segala-gala (Internet of Everything) – sebuah rangkaian pertukaran nilai dan data antara manusia dan mesin. Ia dibina berdasarkan teknologi lejar teragih yang terkini iaitu Tangle, yang mana ia berjaya mengatasi ketidakcekapan rekaan Blok Rantai semasa dan memperkenalkan cara baru untuk mencapai konsensus dalam sebuah sistem rakan-ke-rakan ternyahpusat. Ia dibangunkan dan ditawarkan oleh Yayasan IOTA iaitu sebuah yayasan bukan untung yang beribu pejabat di Berlin. Yayasan IOTA berhasrat untuk mencipta sebuah Trust Layer yang membolehkan peranti membuat pertukaran data dan nilai yang tidak berubah dan secara percuma.

Kebolehskalaan yang tinggi: IOTA menggunakan struktur data DAG yang membolehkan urus niaga ditambah secara selari.

Keperluan sumber daya yang rendah: Direka khas untuk peranti seperti sensor, untuk menyertai rangkaian berdaya rendah.

Transaksi tanpa bayaran: Kirim 1 sen, terima 1 sen. Kirim $1,000,000, terima $1,000,000.

Transaksi pantas: Transaksi IOTA disahkan dalam masa beberapa minit sahaja.

Keteguhan Kuantum Pilihan: Dengan tandatangan Winternitz, IOTA mampu bertahan sehingga pengkomputeran generasi akan datang.

Teragih: IOTA adalah sebuah rangkaian teragih secara global yang berketahanan tinggi dan teguh menghadapi serangan.

Manusia dan mesin boleh memindahkan wang dan/atau data tanpa sebarang bayaran transaksi dalam persekitaran ternyahpusat, tanpa persetujuan dan tanpa kepercayaan buat pertama kali. Ini bermakna, pembayaran nano juga boleh dilakukan tanpa sebarang bentuk perantara yang dipercayai. Token ini telah dicipta untuk membantu Internet benda (IoT): berbilion-bilion peranti pengkomputeran kecil semakin banyak dibenamkan ke dalam pelbagai objek harian, dengan ini membolehkan ia mengirim dan menerima data. IOTA mengubah mesin-mesin berhubung ini menjadi ejen ekonomi berautonomi yang membolehkan penciptaan ekonomi benda yang benar-benar baru. Ia telah diramalkan bahawa lebih daripada 75 bilion peranti akan dihubungkan dengan Internet benda (IoT) menjelang tahun 2025.

Token ini telah dilancarkan pada bulan Jun 2017 dengan jumlah bekalan kira-kira 2.78 kuadrilion IOTA yang disediakan sejak pelancarannya. Token tambahan tidak akan pernah dicipta. Pada masa ini, 1 MegaIOTA (MIOTA) diterima sebagai unit asas sehinggalah penggunanya menjadi lebih meluas.