Tv2 God Morgen Norge Iota

Tv2 God Morgen Norge Iota

Share:

IOTA er den første utgitte transaksjonoversikten som er laget for Internet of Things – et nettverk hvor det utveksles verdier og data mellom mennesker og maskiner. Protokollen er basert på Tangle, en ny teknologi for transaksjonoversikt som effektiviserer det nåværende Blockchain designet og introduserer en ny måte å nå konsensus i et desentralisert peer-to-peer-system. Det er utviklet og utgitt av de ideelle IOTA Foundation med hovedkontor i Berlin. Målet til IOTA Foundation er å skape et Trust Layer, som lar enheter utveksle informasjon og verdier uforanderlig og gratis.

Meget skalerbar: IOTA bruker DAG datastruktur som lar transaksjoner bli lagt til parallelt.

Lave ressurskrav: Utviklet for enheter, for eksempel sensorer, for å delta i et lav-energi nettverk.

Avgiftsfrie transaksjoner: Send 1 krone, motta 1 krone. Send 1,000,000NOK, motta 1,000,000NOK.

Raske transaksjoner: IOTA transaksjoner blir bekreftet på minutter.

Alternativ kvantum robusthet: Med Winternitz signaturer er IOTA motstandsdyktig mot neste generasjons databehandling.

Distribuert: Et globalt distribuert nettverk, IOTA er motstandsdyktig og robust mot dataangrep.

For aller første gang kan mennesker og maskiner overføre penger og/eller informasjon uten transaksjonsgebyr i et pålitelig, tillatelsesfritt, og desentralisert miljø. Dette betyr at selv nano-betalinger er mulig uten behov for en mellommann av noen slag. Tokenet ble skapt for å tjene ‘Internet of things’ (IoT): hvor milliarder av små databehandlingsenheter i økende omfang blir integrert i hverdagslige produkter, noe som lar dem sende og motta data. IOTA gjør disse tilkoblede maskinene om til automatiske økonomiagenter, som tillater en helt ny form for Economy of Things. Det antas at innen 2025 så er over 75 milliarder enheter koblet til Internet of Things.

Tokenet ble lansert i juni 2017 med et totalt antall på 2.78 kvadrillioner IOTA tilgjengelig fra begynnelsen. Ingen ekstra token vil noen gang lages. Inntil opptakelsen blir populær, er 1 MegaIOTA (MIOTA) den nåværende aksepterte grunnenheten.